Jegyek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: Szolgáltató) által az etnoshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) az Etnoshop webshop keretében nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A Felhasználó a Weboldalon a termék(ek) megrendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

 

1. Fogalmak

Szolgáltató: az ÁSZF alkalmazása szempontjából szolgáltatónak a Néprajzi Múzeum minősül.

Felhasználó: bármely természetes személy, jogi személy vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által működtetett Weboldalon elérhető termékek tulajdonjogának és birtokának ellenérték fejében történő átruházása a Felhasználó részére.

Regisztráció: a regisztráció során a Felhasználó megadja személyes adatait, valamint felhasználónevét és jelszavát. A Szolgáltató az adatokat tárolja. A következő vásárlások alkalmával a tárolt adatok maguktól betöltődnek, így nem kell minden alkalommal újra beírni a megrendeléshez, vásárláshoz szükséges adatokat.

Adásvételi szerződés: a webshopon keresztül a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi adásvételi szerződés egy vagy több, a Weboldalon kínált termék megvásárlására. Mind az ÁSZF, mind az adásvételi szerződés, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti, távollévők között kötött szerződésnek minősül. Az egyedi adásvételi szerződéseknek minden esetben elválaszthatatlan részét képezik a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezések.

 

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Weboldalon regisztráló és/vagy vásárló személyekre.

2.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a Weboldalon található termékekre terjed ki.

2.3. A Felhasználó azzal, hogy regisztrál vagy megrendelést ad le a Weboldalon keresztül, az ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, nem jogosult a Weboldal használatára.

2.4. Az ÁSZF irányadó a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

 

3. A Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Néprajzi Múzeum
Szolgáltató székhelye (és a panaszügyintézés helye): 1146 Budapest, Dózsa György út 35.
Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: shop@neprajz.hu
Szolgáltató nyilvántartási száma:
Szolgáltató adószáma:15321178-2-42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Főosztály
Szolgáltató telefonszáma: +36 70 465 4080
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Moon42 RDI Kft.; 1036 Budapest, Perc utca 8.; new@moon42.com

 

4. Általános rendelkezések

4.1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. Az ÁSZF 2022. április 7. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az ÁSZF esetleges módosításait a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket.

4.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adásvételével kapcsolatban.

 

5. Regisztráció, vásárlás

5.1. Felhasználó a regisztráció, illetve vásárlás során köteles saját, valós adatait megadni. A vásárlás, illetve regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.2. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért. Szolgáltató azonban a Felhasználóval történt egyeztetést és egyértelmű beazonosítást követően a rendelésben javíthatja a tévesen beírt adatokat, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

5.3. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból harmadik személy számára hozzáférhetővé válik.

 

6. Megvásárolható termékek köre és ára

6.1. A megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, forintban értendők, azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat.

6.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.3. A Weboldalon Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg.

6.4. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 

7. Adásvételi szerződés létrejötte, időtartama és megszűnése

7.1. Megrendelhető termék a Weboldalon található webshopban elérhető valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről Felhasználó a termékekhez tartozó leírásból tájékozódhat.

7.2. Felhasználó az általa kiválasztott terméknek az elektronikus kosarához történő hozzáadásával kezdheti meg a megrendelést. A megvásárlásra kiválasztott termékeket Felhasználó a termékoldalon található „Kosárba” gombra kattintással gyűjti össze. Felhasználó az összeválogatott termékeket a jobb felső kosár ikonra („Kosár megtekintése”) kattintva tudja megtekinteni. Amennyiben Felhasználó már nem kíván több terméket a kosárba tenni, a kosár ikonra kattintva a személyes és szállítási, számlázási adatok megadásával rendeli meg a termékeket. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

7.3. A 7.2. pontban leírtakat követően a „Kosár” gombra kattintva, Felhasználó a termékösszesítő oldalra érkezik, ahol láthatja az általa megrendelésre kiválasztott termékeket. Itt a vásárlás véglegesítése előtt még ellenőrizheti, hogy mely termékeket rendelte meg, valamint még lehetősége van a megrendelés módosítására.

7.4. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Szállítás oldalon Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási és a fizetési módot, melynek típusai a következők.

Fizetési módok:
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
Bankkártyás fizetés SimplePay-yel: Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a(z) http://etnoshop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: számlázási név és cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.5. Felhasználó bármelyik fizetési mód választása esetén kap egy automatikus, megrendelést visszaigazoló e-mailt Szolgáltatótól.

7.6. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége, vagy egyéb rendszerhiba miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

7.8. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, Szolgáltató a Felhasználót erről 2 munkanapon belül e-mailben tájékoztatja, majd a tájékoztatást követő legkésőbb 30 napon belül, az előre kifizetett ellenértéket kamatmentesen visszautalja Felhasználó részére.

7.9. Ha a megrendelt termék rendelkezésre áll, akkor Szolgáltató küld egy második, megerősítő e-mailt Felhasználónak, hogy a terméket szállításra átadta, vagy személyes átvétel választása esetén a termék átvehető a Szolgáltatónál.

7.10. Az egyedi Adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor Felhasználó megkapja a Szolgáltató második megerősítő e-mail-üzenetét. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő egyedi Adásvételi szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF.

7.11. Az Adásvételi szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, hanem elektronikus úton, távollévők között megkötött szerződésnek kell tekinteni. A Szolgáltató az Adásvételi szerződést külön nem iktatja.

7.12. Az egyedi Adásvételi szerződés annak mindkét fél által történő teljesítéséig terjedő, határozott időre jön létre.

7.13. Az egyedi Adásvételi szerződés megszűnik:
a) ha Felhasználó az egyedi Adásvételi szerződés létrejöttekor eleget tesz fizetési kötelezettségének, abban az esetben a szerződés azon a napon szűnik meg, amelyen a Szolgáltató is teljesíti saját szolgáltatását Felhasználó felé.
b) ha Felhasználó az elállási jogát gyakorolja, akkor azon a napon, amelyiken a Szolgáltató az elállási nyilatkozatot kézhez vette.

 

8. A megrendelés teljesítése

8.1. Az általános teljesítési határidő a szerződés létrejöttétől számított 10 munkanap.

8.2. Az Adásvételi szerződés alapján Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelést módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg Szolgáltató azt szállításra át nem adja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezt követően csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

8.3. Szolgáltató késedelme esetén Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

8.4. Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta.

8.5. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben nem veszi át a szerződésszerűen teljesített, megrendelt termékeket, szerződésszegést követ el, késedelembe esik a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint.

8.6. A megrendelt termék kézhezvételének időpontja szállítás esetén a csomag szállítását végző szolgáltatótól történő átvétel időpontja, bolti átvétel esetén a rendelés boltban történő átvételének az időpontja.

 

9. Elállás

9.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló (Felhasználó) a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló (Felhasználó) az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállás esetén a vásárló (Felhasználó) írásbeli elállási nyilatkozatot tesz, melyet a Szolgáltató részére postai úton, ajánlott küldeményként kell feladnia, vagy e-mailben, a vásárlás/regisztráció során megadott e-mail címről elküldenie az shop@neprajz.hu e-mail-címre.

9.2. Elállás esetén a vásárló (Felhasználó) a terméket köteles kifogástalan állapotban, a saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1146 Budapest, Dózsa György út 35.). A vásárló (Felhasználó) az elállási jogát a jelen ÁSZF-ben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől – az elállási nyilatkozat és a kifogástalan állapotú termék kézhezvételétől – számított 14 napon belül kamatmentesen visszatéríti a visszaküldött termékek árát. Elállás esetén a vásárlót (Felhasználót) kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék vételárának visszafizetését, amíg a vásárló (Felhasználó) a terméket épségben vissza nem szolgáltatta. A visszatérítés során a Szolgáltató a banki átutalási fizetési módot alkalmazza, a visszautalás a vásárló (Felhasználó) által az elállási nyilatkozatában megadott bankszámlaszámra történik. E visszatérítési mód alkalmazása miatt a vásárlót (Felhasználót) semmilyen többletköltség nem terheli.

9.3. A vásárló (Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az indokolás nélküli elállás miatt visszaküldött termék vételárát nem téríti vissza a részére, amennyiben a terméket nem kifogástalan állapotban kapja vissza.

 

10. Panaszkezelés

10.1. Felhasználó a vásárlása során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:
Telefonon a +36 1 474 2150-as telefonszámon.
E-mail-ben az shop@neprajz.hu e-mail-címen.
Postai levél útján az 1146 Budapest, Dózsa György út 35. címen.

10.2. Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információk megadását:
a) részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege, részletes leírása;
b) Felhasználó kérése,
c) Felhasználó elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban.

10.3. A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 14 naptári napon belül válaszol.

10.4. Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági eljárást vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezhet a Budapesti Békéltető Testületnél.

10.5. Felhasználó panasszal fordulhat továbbá a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató fogyasztóvédelmi jogi környezetbe tartozó jogszabálysértést követett el a panasza kapcsán.

 

11. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

 

12. Szerzői jogok

12.1. Miután a http://etnoshop.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://etnoshop.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, vagy bármely más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

12.2. A http://etnoshop.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a http://etnoshop.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A http://etnoshop.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

Melléklet:
1. számú melléklet: Elállási nyilatkozat minta

 

Budapest, 2022. 04. 21.

 

 

1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím): Néprajzi Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 35.; shop@neprajz.hu
Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum:

Regisztráció

A sikeres regisztrációhoz minden mező kitöltése kötelező.

"*" a kötelező mezőket jelöli

Név*
Jelszó*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Töltse le a Néprajzi Múzeum mobil alkalmazását!

Az alkalmazás segítségével részletes tájékoztatást kap a tárlatokról és a megvásárolt audioguideokat is meghallgathaja mobileszközéről a kiállítások látogatása közben.